Đặc tính đèn:

·         Loại bóng sử dụng : Metal Halide / High Presure Sodium

·         Ánh sáng đèn : Ánh sáng Trắng , Vàng nắng, 

·         Công xuất :  400w , Điện thế 220v/ 50Hz