Đặc tính đèn:

·         Loại bóng sử dụng : Metal Halide / High Presure Sodium / Mecury / Compact

·         Ánh sáng đèn : Ánh sáng Trắng , Vàng nắng, Vàng nghệ.v...v..

·         Công xuất : 400w , Điện thế 220v/ 50Hz